Vítajte na webe Fort IQ

PRE RODIČOV PRE ŠKOLY PRE ŠKOLKY

 

Prinášame nové možnosti rozvoja pre aktívnych rodičov detí predškolského a školského veku, no predovšetkým pre angažovaných učiteľov materských a základných škôl. Možno sa pýtate, prečo práve pre učiteľov. Odpoveď je jednoduchá. Predškoláci a školáci vo vzdelávacích inštitúciach trávia viac než tretinu svojho času. Preto je potrebné nastaviť vzdelávacie aktivity tak, aby sa osobnosť dieťaťa rozvíjala komplexne a harmonicky. Učitelia vedia často rozvíjať športové aj umelecké nadanie, často si všimnú aj talent na cudzie jazyky či prírodné vedy. Málo sa však venuje pozornosť cielenému rozvoju intelektu – teda toho prirodzene najlepšieho, čo z hľadiska učenia dostalo dietko do vienka od svojich rodičov.
O tento rozvoj sa spolu s vami bude snažiť projekt FortIQ. Kladieme si za cieť nájsť aktivity na cielený rozvoj rozumových schopnosti detí predškolského veku a žiakov základných škôl. Tento ohraničený vek má svoje dôvody. Hlavný dôvod je ten, že práve toto je vhodné obdobie pre cielený rozvoj.
Prinášame projekt FortIQ – teda projekt aktívneho rozvoja 10 základných oblastí intelektu, ktoré môžeme u detí podporovať cielene, vedome a systematicky.

 

© FortIQ, 2015.