Teória FortIQ

Teorie Fort IQ vám prináša nápady na systematický rozvoj vašich detí v oblasti intelektových schopností. Oblasti delíme dla veku detí. Niektoré oblasti možú býť v predškolském veku klučové, ale ve školním věku již nejsou tolik aktuální, protože je buď dítě do nástupu do školy dostatečně rozvine nebo jim je nutné věnovat speciálně-pedagogickou podporu a péči. Ve školním věku nabývají zase na aktuálnosti jiné oblasti, které lze v předškolním věku rozvíjet jen okrajově nebo vůbec a školní věk je naopak pro daný rozvoj velmi vhodný. Proto se bude výčet dílčích 10 oblastí u předškolních a školních dětí zčásti lišit. Následující výčet vám umožní toto srovnání:

DÍLČÍ OBLASTI TEORIE FORT IQ PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

1. ABSTRAKTNÍ MYŠLENÍ
2. ZNALOSTI
3. FANTAZIE / TVOŘIVOST
4. PAMĚŤ
5. ČTENÍ A PRÁCE S PÍSMENY
6. PROSTOROVÁ A PLOŠNÁ PŘEDSTAVIVOST
7. POZORNOST A POSTŘEH
8. LOGICKÉ MYŠLENÍ
9. MATEMATICKÉ SCHOPNOSTI, NUMERICKÉ MYŠLENÍ
10. VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI

DÍLČÍ OBLASTI TEORIE FORT IQ PRO ŠKOLNÍ VĚK

1. ABSTRAKTNÍ MYŠLENÍ
2. VŠEOBECNÉ ZNALOSTI / PŘEHLED
3. FANTAZIE / TVOŘIVOST
4. PAMĚŤ
5. LATERÁLNÍ MYŠLENÍ A DŮVTIP
6. PROSTOROVÁ A PLOŠNÁ PŘEDSTAVIVOST, POSTŘEH
7. LOGICKÉ MYŠLENÍ
8. FUNKČNÍ GRAMOTNOST
9. MATEMATICKÉ SCHOPNOSTI, NUMERICKÉ MYŠLENÍ

10. VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI

© FortIQ, 2015.